Leveringsvoorwaarden


Met ingang van 1 januari 2013 zijn de algemene leveringsvoorwaarden GGZ van kracht. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten bij het aangaan van een ondersteuningsovereenkomst.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland. 

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van patiënt en zorginstelling bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg. De voorwaarden geven met name aan cliënten en hun familie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van de instelling bij het aangaan van een behandelovereenkomst. 

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden