Welk arrangement past bij jou?

 

RIBW GO werkt met een arrangement voor elke cliënt. Dat is een aanbod dat past bij de doelen in het ondersteuningsplan en de beschikking van de gemeente. Samen met jou stellen we het arrangement samen voor een bepaalde periode.

 

Onze ondersteuning is gericht op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, participatie en eigen regie. RIBW GO ondersteunt jou op de vlakken waarop jij dat nodig hebt.

Dat kan zijn op het gebied van:

  • Wonen, gecombineerd met ondersteuning
  • Huishouden
  • Werken, leren, dagbesteding 
  • Sociale contacten/netwerk en vrije tijd
  • Psychische/psychiatrische en lichamelijke gezondheid
  • Persoonlijke verzorging
  • Financiën, inkomen en administratie
  • Opvoeding en gezin
  • Contacten met instanties
  • Mobiliteit

Als hulpmiddel bij het gesprek over het arrangement gebruiken we www.mijnplanmaken.nl. Neem gerust alvast een kijkje om te zien welke mogelijkheden er zijn voor de begeleiding bij zelfstandig wonen.