Partnerschap


Cliënten en begeleiders zijn samenwerkingspartners bij de ondersteuning. Of zoals cliënten en medewerkers zeggen: 'we zijn, elk vanuit onze eigen rol, evenwaardig en samen zoeken we naar oplossingen'.

 

Drie vaste overlegvormen

Om te zorgen dat dit partnerschap goed loopt is het belangrijk dat cliënten en professionals met elkaar praten. Partnerschap kent daarom de volgende drie vaste vormen van overleg:

  • Partnerberaden
  • Overlegtafels van Partnerberaden
  • Centrale Cliëntenraad (CCR)

Het gaat om meepraten, meedenken, mee adviseren, meebeslissen en mee regisseren.

 

Overig overleg

Naast de vaste overlegvormen zijn er ook huiskamer overleggen in de beschermende woonvormen en open overleggen voor alle deelnemers van werkstations en dagactiviteitencentra.